راهنمای دریافت ارز مسافرتی مهر 1402​

راهنمای دریافت ارز مسافرتی ( مهر 1402 )

اگر در تکاپوی سفر به خارج از ایران هستید باید نکاتی را درباره ی ارز مسافرتی 1402 بدانید. لازم است مقدار ارز دولتی هر مسافر، شرایط دریافت و مدارک مورد نیاز را قبل از اقدام بدانید. برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود این مقاله را تا انتها بخوانید

راهنمای دریافت ارز مسافرتی ( مهر 1402 ) Read More »